நிலையான கெட்டில்

  • Stationary Kettle

    நிலையான கெட்டில்

    ஜாக்கி ஸ்டேஷனரி ஸ்டீம் கெட்டில்ஸ், ஜாக்கெட் கெட்டில் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, முழு ஜாக்கெட் லேயருடன் ஒரு சிறப்பு அரைக்கோளத்தின் அடிப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் உண்மையான அரைக்கோள ஜாக்கெட் லேயர் மூலம் சூடேற்றப்படுகிறது, வெகுஜன சமையல் செயல்பாட்டில் பொருள் சமமாக வெப்பமடைவதை உறுதிசெய்கிறது.